INTROITOPLASTYKA-  plastyka przedsionka pochwy

Plastyka przedsionka pochwy dotyczy korekty obszaru wejścia do pochwy, często trwale zmienionego, zdeformowanego na skutek porodu, szczególnie dużych dzieci. Bardzo często przy trudnych porodach naturalnych lub po nacięciu krocza blizny w obrębie wejścia do pochwy źle się goją, pozostawiając bolesne zrosty i blizny lub otwarte wejście do pochwy.

Co więcej, zmiany znacząco obniżają jakość życia intymnego kobiety lub całkowicie uniemożliwiają podjęcie współżycia seksualnego z pełną penetracją. Celem plastyki przedsionka pochwy jest zwężenie wejścia do pochwy i przywrócenie jej normalnej budowy anatomicznej oraz poprawienie jej funkcjonowania.

Na czym polega zabieg?

Zabieg polega na chirurgicznym wycięciu zmienionych tkanek oraz rekonstrukcji naturalnego wejścia do pochwy. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Na ranę zakładane są wchłanialne nici. Zabieg introitoplastyki wykonuje się w ramach chirurgii jednego dnia. Pacjentki po kilkugodzinnej obserwacji opuszczają klinikę.

Po zabiegu obowiązuje wstrzemięźliwość seksualna przez okres 6 tygodni i obowiązkowa kontrola po 7-10 dniach. Bezwzględnie należy się stosować do zaleceń lekarskich.

Jakie są wskazania do wykonania zabiegu?

– otwarte wejście do pochwy,

– zrosty,

– zmiany sprawiające ból i dyskomfort.

Jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegu?

– ciąża i okres karmienia

– menstruacja

– aktywna infekcja intymna

– zły wynik cytologiczny

Na 2 tyg. przed planowanym zabiegiem nie wolno przyjmować następujących leków: aspiryny ani jej pochodnych (np. Acard), Wit.E oraz leków przeciwkaszlowych i przeciwgrypowych. Środki te niekorzystnie wpływają na przedłużenie krwawienia w trakcie operacji.

Należy ograniczyć palenie papierosów na 3 dni przed operacją.

Należy poinformować operatora o przebytej infekcji, jeżeli taka miała miejsce w okresie 2 tygodni przed planowanym zabiegiem operacyjnym.

Przed zabiegiem należy zadbać o depilację stref intymnych.