• diagnostyka kaszlu
  • diagnostyka i leczenie chorób obturacyjnych płuc (astma, POChP)
  • ocena badań obrazowych i czynnościowych płuc
  • diagnostyka chorób śródmiąższowych płuc
  • leczenie infekcji dróg oddechowych oraz szczepienia ochronne
  • wstępna diagnostyka guzów w obrębie klatki piersiowej, zaburzeń oddychania, płynu w jamie opłucnowej
  • ocena stopnia uzależnienia od stosowania wyrobów tytoniowych oraz leczenie
  • diagnostyka schorzeń alergologicznych – ANN, alergie wziewne, pokarmowe, wstępna kwalifikacji do immunoterapii – kwalifikacja do konsultacji alergologicznej