• diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca
  • diagnostyka dyspepsji, IBS, utraty masy ciała
  • wstępna ocena i diagnostyka w kierunku chorób układowych tkanki łącznej
  • diagnostyka i leczenie niedokrwistości
  • diagnostyka i leczenie cukrzycy typu 2 i zaburzeń lipidowych
  • wstępna diagnostyka choroby nerek