choroby zakaźne

Lek. med. Paweł Kozłowski jest absolwentem Białostockiego Uniwersytetu Medycznego z 2008 roku. Po zakończeniu studiów medycznych i odbyciu podyplomowego stażu rozpoczął specjalizację  w dziedzinie chorób zakaźnych, którą uzyskał po pomyślnym złożeniu egzaminu w 2015 roku. Aktywnie działa na polu naukowym, publikując własne artykuły, komunikaty zjazdowe. Jest również współautorem rozpraw naukowych, w tym m.in. publikacji w Przeglądzie Epidemiologicznym pt.: “The justification for the early introduction of antiretroviral therapy in patients living with HIV”, “Występowanie genotypów HCV i polimorfizmu SNP rs 12979860 wśród zakażonych HCV północno-wschodniej Polski” czy materiałów, jakie ukazały się na łamach Postępu Nauk Medycznych pt.: “Serum cystatin C in chronic liver disorders – not a simple marker of renal function impairment” oraz w innych periodykach medycznych.

Doktor Kozłowski czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych i sympozjach, które odbywają się zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (PTH) i Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ).

Obecnie pracuje w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku oraz w trakcie swojej pracy przyjmował pacjentów w Poradni Chorób Tropikalnych z Punktem Szczepień, Poradni Chorób Wątroby, Punkcie Interferonowym, a obecnie w Poradni Chorób Zakaźnych.

Prywatnie jest wielkim miłośnikiem tropikalnych podróży w rejony Azji Południowo-Wschodniej.

Zabiegi, w których specjalizuje się lek. P. Kozłowski

Lek. med. Paweł Kozłowski udziela porad i konsultacji pacjentom wymagającym pomocy specjalisty z zakresu chorób zakaźnych, chorób wątroby. Doktor Kozłowski kwalifikuje i wykonuje szczepienia dla osób podróżujących do rejonów odmiennych klimatycznie o podwyższonym ryzyku chorób zakaźnych i tropikalnych, pracujących w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia. Ponadto udziela porad pacjentom wybierającym się w tropikalne rejony.