pediatria
nr PWZ: 2293262

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Na co dzień zawodowo związana z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, gdzie w Klinice Pediatrii i Nefrologii realizuje swoją pasję, jaką jest praca na rzecz dzieci.

Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Zainteresowania zawodowe lek. Sutuły obejmują hematologię, gastroenterologię i  neurologię, a w szczególności neurorozwojowe podstawy prawidłowego rozwoju dziecka w okresie wczesnodziecięcym oraz zaburzenia psychoruchowe u dzieci.

Lek. Sutuła stale podnosi kwalifikacje zawodowe biorąc  udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach naukowych z zakresu pediatrii, ale także i z innych dziedzin medycyny.

W pracy kieruje się mottem:  „Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje”.   – Leonardo da Vinci

Prywatnie mama dwójki dzieci.