Lek. med. Ewa Godlewska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z 1996 roku. Po odbyciu podyplomowego stażu rozpoczęła specjalizację z okulistyki. Pierwszy stopień specjalizacji w tej dziedzinie uzyskała w 2001 roku, drugi – w 2005 roku. Jest członkiem zespołu lekarskiego Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Lek. med. Ewa Godlewska stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i kursach dotyczących schorzeń narządu wzroku i nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych. Jest również współautorką prac naukowych z zakresu okulistyki, które ukazały się na łamach Magazynu Lekarza Okulisty, między innymi pracy pt.: “Jakość przepływu krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę oczną u osób z różnie zaawansowaną krótkowzrocznością, dotyczącej przepływu krwi w tętnicy ocznej, środkowej siatkówki i w tętnicach rzęskowych tylnych krótkich w powiązaniu z długością gałki ocznej”, a także “Zakrzep żyły środkowej siatkówki u 26-letniej kobiety – opis przypadku”.

Zabiegi, w których specjalizuje się lek. E. Godlewska

Lek. med. Ewa Godlewska udziela porad i konsultacji pacjentom ze schorzeniami narządu wzroku o różnej etiologii. W swojej codziennej praktyce okulistycznej wykonuje m.in. zabiegi plastyki powiek górnych oraz plastyki nieprawidłowego ustawienia powiek dolnych, usuwania gradówek,  kępek żółtych i innych zmian znajdujących się na powiekach.