Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, regularnie aktualizuję swoją wiedzę biorąc udział w zjazdach specjalistycznych i kursach doskonalących. Odbyłem szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK w B-stoku, następnie szkolenie z pulmunologii w II Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy USK w B-stoku oraz staż w Centrum Pulmunologii i Torakochirugii w Bystrej. Zawodowo zajmuję się diagnostyką w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych schorzeń układu oddechowego (szczególnie: choroby obturacyjne, śródmiąższowe, guzy płuca), w tym wykonuję badania czynnościowe i endoskopowe.