pediatria
Nr PWZ: 2508803

Dr Renata Roszkowska ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w 2009 roku. Po odbyciu stażu podyplomowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w latach 2009 – 2010, rozpoczęła pracę na etacie rezydenckim w Klinice Pediatrii i Nefrologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Studia specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii odbywała w latach 2010 – 2015. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych po obronie rozprawy doktorskiej pt. “Wpływ karmienia piersią na parametry rozwoju fizycznego i wykładniki uszkodzenia śródbłonka naczyniowego u dzieci”, która otrzymała wyróżnienie Rady Wydziału Lekarskiego UMB.

Jest współautorem wielu oryginalnych prac i komunikatów zjazdowych w dziedzinie pediatrii i nefrologii dziecięcej. Za osiągnięcia naukowe w 2013 roku nagrodzona przez Rektora UMB. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Zainteresowania dr Renaty Roszkowskiej

dr Roszkowska interesuje się tematyką programowania metabolicznego, zagadnieniami gastroenterologii i nefrologii dziecięcej. Udziela porad medycznych z zakresu:

  • leczenia zakażeń układu moczowego
  • leczenia zaburzeń oddawania moczu i moczenia nocnego
  • leczenia kamicy układu moczowego
  • wstępnej diagnostyki krwinkomoczu i białkomoczu
  • żywienia dziecka
  • leczenia bólów brzucha i objawów dyspeptycznych
  • leczenia zaburzeń oddawania stolca, ostrych i przewlekłych biegunek
  • leczenia zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego (w tym refluksu żołądkowo-przełykowego, zespołu jelita drażliwego, zaparć stolca)
  • leczenia infekcji układu oddechowego

W codziennej pracy kieruje się przede wszystkim dobrem Dziecka i szacunkiem do Niego. Jej mottem jest sentencja zaczerpnięta z twórczości J. Korczaka:

„Dziecko jest jutrem. Ono będzie pracownikiem, będzie obywatelem, będzie prawodawcą, ale czekać trzeba. Cierpliwie czekać. Czujnie czekać (…). Trzeba uświadomić sobie wagę, ciężar sprawy – wartość jej, cenę…”