pediatria
onkologia i hematologia dziecięca

Dr Małgorzata Sawicka Żukowska ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku w 2003 roku. Od 2013 roku specjalista w zakresie pediatrii. Obecnie w trakcie specjalizacji w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej.

W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych.

Zawodowo związana z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz Centralną Izbą Przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego UDSK.

Jest współautorem wielu oryginalnych prac i komunikatów zjazdowych w dziedzinie pediatrii i onkologii dziecięcej.

Swoją pracę wykonuje z pasją i wielkim zaangażowaniem, czego dowodem jest sympatia jaką darzą ją mali pacjenci oraz zaufanie rodziców.

Zainteresowania dr Małgorzaty Sawickiej- Żukowskiej

dr Sawicka – Żukowska udziela porad medycznych z zakresu:

  • hematologii dziecięcej: interpretacja wyników badań, diagnostyka i leczenie niedokrwistości, małopłytkowości, diagnostyka zaburzeń krzepnięcia
  • onkologii dziecięcej: diagnostyka i leczenie powiększenia węzłów chłonnych, diagnostyka powiększenia wątroby i śledziony
  • leczenia infekcji układu oddechowego