Kontakt

Kontakt:

UMAWIANIE TERMINÓW WIZYT, INFORMACJE NA TEMAT ZABIEGÓW

Rejestracja: ul. Młynowa 38 lok 4/2
tel. +48 735 969 555

poniedziałek – piątek  10:00- 18:00
Na indywidualną prośbę pacjenta istnieje możliwość ustalenia wizyty w sobotę.

KROPLÓWKI WITAMINOWE

tel. +48 735 969 555

Na indywidualną prośbę istnieje możliwość umówienia wizyty domowej.

MANAGER

Elżbieta Kąpała
+48 608 287 501
e-mail: manager@twojaklinika.com.pl

Adres:

ul. Młynowa 38 lok 4/2 tel
+48 735 969 555